Regulamin sklepu internetowego

www.hurtownia-kosmetyczna.com.pl

 

§1 Postanowienia ogólne.
1. Regulamin określa zasady sprzedaży kosmetyków różnych firm, w szczególności Rejuvi Laboratory Inc. oferowanych w sklepie internetowym www.hurtownia-kosmetyczna.com.pl.
2. Właścicielem sklepu internetowego hurtownia-kosmetyczna.com.pl, zwanego dalej: „Sklepem", jest „Rejuvi Cosmetics Teresa Maciejewska" z siedzibą przy ul. Jamneńskiej 55, 75-900 Koszalin, NIP: 669-040-57-51, REGON: 330039707, adres do doręczeń: ul. Jamneńskiej 55, 75-900 Koszalin, Tel. +48 94 345 76 01, email: sklep@rejuvi.pl, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych Sklepu.
3. Sprzedaż kosmetyków odbywa się poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy zamawiającym prowadzącym działalność gospodarczą, zwanym dalej: „Przedsiębiorcą" lub zamawiającym będącym osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zwanym dalej: „Konsumentem", a Sklepem.
4. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
a) Sklep – sklep internetowy działający pod adresem hurtownia-kosmetyczna.com.pl, w którym Przedsiębiorcy i Konsumenci mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupów produktów oferowanych przez właściciela Sklepu;
b) Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, prowadząca działalność gospodarczą, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje rejestracji lub/i zakupu w Sklepie;
c) Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje rejestracji lub/i zakupu w Sklepie;
d) Użytkownik – Przedsiębiorca lub Konsument;
e) Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 15:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
f) Czas realizacji zamówienia – czas, który liczy się od momentu potwierdzenia przez Sklep przyjęcia zamówienia do realizacji, a kończy się w momencie otrzymania zamówionego towaru przez Użytkownika;
g) Koszyk – element Sklepu, za pomocą którego Użytkownik precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.;
h) Strona Produktowa – strona w Sklepie, na której przedstawione są informacje na temat oferowanego produktu;
i) Umowa – stosunek prawny (obligacyjny) łączący Sklep z Użytkownikiem od chwili potwierdzenia przez Użytkownika złożenia zamówienia.

 

§2 Rejestracja i logowanie.
1. Warunkiem dokonywania zakupów w Sklepie jest rejestracja Użytkownika. W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej Sklepu wybrać zakładkę „Zaloguj/Zarejestruj", a następnie w oknie „Zarejestruj się" należy podać adres e-mail i rozpocząć procedurę rejestracji. W celu poprawnego wypełnienia formularza rejestracyjnego należy podać co najmniej następujące dane oznaczone czerwoną gwiazdką: imię, nazwisko, adres e-mail, hasło, adres i numer telefonu. Pozostałe dane są opcjonalne.
2. Po zatwierdzeniu danych podanych w formularzu rejestracyjnym, wyświetlona zostanie strona „Moje konto", na której znajdują się linki do złożonych zamówień, otrzymanych pokwitowań, modyfikacji adresu lub danych posiadacza konta. Procedura rejestracji na tym etapie jest zakończona, zaś Użytkownik automatycznie zostaje zalogowany do Sklepu. Na podany w czasie rejestracji adres e-mail zostanie automatycznie wygenerowana wiadomość zawierająca informację od utworzeniu konta w Sklepie i dane do logowania. Zaleca się zabezpieczenie tej wiadomości przed dostępem osób trzecich, w celu uniemożliwienia nieuprawnionego pozyskania danych Użytkownika wykorzystywanych do logowania w Sklepie.
3. Osoby, które wcześniej dokonały prawidłowej rejestracji w celu zalogowania się do Sklepu, po wybraniu zakładki „Zaloguj/Zarejestruj" w oknie „Już zarejestrowany?" muszą podać adres e-mail oraz hasło podane w czasie uprzedniej rejestracji.
4. Po zalogowaniu, Użytkownik w zakładce „Moje konto" może dowolnie modyfikować swoje dane podane podczas rejestracji oraz przeglądać historię zamówień.
5. Podanie danych, o których mowa w punkcie 1, jest konieczne dla realizacji zamówień składanych przez Użytkownika w Sklepie i nie będzie w inny sposób wykorzystywane niż do realizacji sprzedaży w Sklepie.
6. Sklep umożliwia zamówienie oferowanych towarów, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies, np: przeglądarka „FireFox" wersja 3 lub nowsze, „Opera" wersja 9 lub nowsze, „Chrome" wersja 10 lub nowsze, „Internet Explorer" wersja 7 lub nowsze, „Safari". Przeglądarki muszą zawierać zainstalowane najnowsze wersje JAVA i FLASH. Rozdzielczość serwisu jest optymalna w ustawieniach 1024 pikseli. Wszelkie oprogramowanie innych firm, może mieć wpływ na poprawne funkcjonowanie sklepu i należy je wyłączyć. Minimalne wymagania komputera: Procesor: 1 GHz, RAM: 1 GB pamięci RAM, Dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca, Karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024x768, Sterowanie: klawiatura, mysz, Opcjonalnie: słuchawki, Łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s, System operacyjny Windows, Linux, iOS. Do dokonywania zakupów w Sklepie wymagane jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

 

§3 Składanie zamówień.
1. Użytkownik może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę przez cały rok, przy czym ich realizacja następuje w Dni Robocze.
2. Użytkownik rozpoczyna składanie zamówienia poprzez wybranie produktu, którym jest zainteresowany, na Stronie Produktowej i wybranie polecenia „Dodaj do koszyka". Dopuszczalne jest dodanie do koszyka większej liczby tych samych lub innych produktów.
3. W celu finalizacji zamówienia w oknie „Koszyk" należy wybrać polecenie „Realizuj zakupy", które skieruje Użytkownika do kilkustopniowego systemu składania zamówienia.
4. Przez skuteczne złożenie zamówienia należy rozumieć proces przejścia wszystkich 4 etapów (kroków) składania zamówienia:
a) podanie adresu dostawy (imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto, kraj) oraz danych do faktury VAT (imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto, kraj) i zatwierdzenie przyciskiem: „Dalej",
b) wyrażenie zgody na warunki sprzedaży oraz akceptację regulaminu Sklepu oraz wskazanie sposobu dostawy zawierającego koszt dostawy lub odbioru własnego i zatwierdzenie przyciskiem: „Dalej",
c) wybranie formy płatności,
d) zatwierdzenie zamówienia poprzez wybranie przycisku: „Potwierdzam zamówienie".
5. Potwierdzenie zamówienia oznacza zawarcie Umowy i pociąga za sobą obowiązek zapłaty za wybrany towar, w wysokości określonej w zamówieniu.
6. W przypadku wybrania formy płatności „gotówką przy odbiorze", kliknięcie przycisku „Potwierdzam zamówienie" kieruje do strony potwierdzającej przyjęcie zamówienia. Na adres e-mail Użytkownika zostanie wysłana automatycznie wiadomość potwierdzająca warunki zamówienia.
7. W przypadku wybrania formy płatności „przelewem", kliknięcie przycisku „Potwierdzam zamówienie" kieruje do strony potwierdzającej przyjęcie zamówienia. Na adres e-mail Użytkownika zostaną wysłane automatycznie dwie wiadomości: potwierdzająca warunki zamówienia oraz wskazująca dane do realizacji przelewu.
8. Podanie danych takich jak: imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto, kraj, jest całkowicie dobrowolne, lecz w przypadku ich niepodania lub częściowych braków danych, zamówienie może nie zostać przyjęte do realizacji albo może zostać anulowane przez Sklep,
9. Sposób porozumiewania się z Użytkownikiem odbywa się za pośrednictwem: poczty elektronicznej, telefonu lub poczty tradycyjnej.

10. Informujemy, że sprzedaż produktów Theo Marvee jest objęta rejonizacją i ograniczona do obsługiwanego przez nas rejonu województwa zachodniopomorskiego oraz miasta Słupsk i Ustka. Jeśli jesteś z innego województwa skontaktuj się z siedzibą firmy Theo Marvee pod numerem 71 363 44 74, a zostaniesz przekierowany do odpowiedniego Dystrybutora.

11. Program lojalnościowy obowiązuje od dnia 04.11.2020r. Za każde wydane 20 zł (bez kosztów przesyłki) Kupujący otrzymuje 1 punkt. Każdy zdobyty 1 punkt odpowiada 0.625 zł - można je w każdym momencie wymienić na Voucher Rabatowy (np. za wydane 500 zł otrzymuje się 25 pkt = 15,6 zł). Wygenerowany rabat nie obowiązuje na zakup urządzeń i mebli. Rabaty nie łączą się. Informacje o zdobytych punktach są dostępne w panelu klienta. Ważność punktów to 365 dni.

 

§4 Ceny towarów.
1. Sklep zamieszcza informacje na temat swojej oferty na Stronach Produktowych i oferuje towary znajdujące się w magazynie Sklepu za pośrednictwem Internetu.
2. Ceny na stronie Sklepu zamieszczone przy oferowanym produkcie na Stronie Produktowej zawierają podatek VAT i podawane są w Złotych Polskich; nie zawierają w sobie ewentualnych kosztów dostawy. Koszty dostawy ustalane są w trakcie składania zamówienia.
3. Ceną wiążącą i ostateczną produktu jest jego cena podana na Stronie Produktowej w chwili składania zamówienia przez Użytkownika.
4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia obejmująca również koszty przesyłki, przedstawiana jest po dokonaniu przez Użytkownika wyboru formy dostawy zamówienia zgodnie z § 3 ust. 4 regulaminu.
5. Każda transakcja potwierdzana jest fakturą VAT wyrażoną w Złotych Polskich. Ewentualne koszty dostawy są uwzględniane na fakturze VAT.
6. Sklep może udostępniać ofertę promocyjną, na podstawie której ceny towarów będą obniżone. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
7. Ceny prezentowane w Sklepie są różne dla Konsumentów (ceny detaliczne) i Przedsiębiorców prowadzących gabinety kosmetyczne i sklepy kosmetyczne (ceny hurtowe). Każdy Użytkownik, który przeszedł procedurę rejestracji konta w Sklepie zgodnie z § 2 regulaminu uzyskuje automatyczny podgląd na ceny detaliczne. Ceny hurtowe dotyczą kosmetyków profesjonalnych i dostępne są tylko dla gabinetów kosmetycznych i sklepów kosmetycznych. W celu uzyskania podglądu cen hurtowych Przedsiębiorca po zarejestrowaniu konta musi przesłać pod adres e-mail: sklep@rejuvi.pl bądź przez formularz dostępny TUTAJ dokument ukończenia studiów / kursów, numer NIP z działalnością kosmetyczną lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Po pozytywnej weryfikacji danych Przedsiębiorcy Sklep udzieli mu dostępu do podglądu cen hurtowych. Procedurę należy przeprowadzić tylko 1 raz.
8. Ceny hurtowe są dostępne również dla studentów szkół kosmetycznych, którzy w celu uzyskania podglądu cen hurtowych po zarejestrowaniu konta muszą przesłać pod adres e-mail: sklep@rejuvi.pl bądź przez formularz dostępny TUTAJ kserokopię dokumentu zaświadczającego naukę w szkole kosmetycznej. Po pozytywnej weryfikacji danych studenta Sklep udzieli mu dostępu do podglądu cen hurtowych. Procedurę należy przeprowadzić tylko 1 raz.

 

§5 Formy płatności i dostawy.
1. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem bezpośrednio przy odbiorze towaru lub przelewem bankowym. Bieżące formy płatności określone są w trakcie składania zamówienia zgodnie z § 3 ust. 4 regulaminu.
2. Sklep realizuje dostawę zamówionych towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, Inpost, Paczkomaty Inpost lub swoich pracowników.
3. Koszty dostawy na terenie Polski uzależnione są od sposobu dostawy i wynoszą 0 zł; 13,99 zł (Inpost Paczkomaty) lub 19 zł (kurier DPD/Inpost). Koszty dostawy mebli i sprzętu uzależnione są od sposobu dostawy oraz miejsca dostawy i wynoszą:
a) na terenie miasta Koszalin / Szczecin – 0 zł
b) poza terenem miasta Koszalin / Szczecin - 150 zł
4. Dostawa zamówionych towarów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Przy zakupie towarów na kwotę co najmniej 300 zł, za wyjątkiem mebli i sprzętu, koszty przesyłki pokrywa Sklep.

§6 Realizacja zamówień.
1. Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć wykonanie wszystkich etapów realizacji: od rozpoczęcia procesu realizacji zamówienia przez Sklep, poprzez przekazanie przesyłki firmie kurierskiej lub pracownikowi Sklepu, do przekazania przesyłki Użytkownikowi.
2. Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzyma na swój adres e-mail automatyczną wiadomość potwierdzającą złożenie zamówienia.
3. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje niezwłocznie w Dni Robocze, przy czym w przypadku wybrania przez Użytkownika sposobu płatności przelewem bankowym, po otrzymaniu przez Sklep wpłaty należnej kwoty.
4. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 10 Dni Roboczych.
5. Użytkownik ma prawo wprowadzać zmiany w zamówieniu, lub wycofać je do momentu jego wysłania. Wprowadzanie zmian lub wycofanie jest możliwe pod adresem e-mail: sklep@rejuvi.pl.
6. Sklep ma obowiązek dostarczyć Użytkownikowi towar wolny od wad.
7. Po zawarciu umowy Sklep wraz z towarem dostarcza Użytkownikowi na trwałym nośniku dokument potwierdzający zawarcie umowy (fakturę VAT bądź paragon).
8. W przypadku, gdy zamówiony towar okaże się w danej chwili niedostępny na terenie Polski, Użytkownik zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, zaś zamówienie zostanie anulowane w części dotyczącej tego towaru.

 

§7 Warunki reklamacji.
1. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827), zwana dalej: „Ustawą" oraz Kodeks Cywilny regulują kwestie związane z niezgodnością zakupionego towaru z umową. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sklepem w formie pisemnej na adres: „Rejuvi Cosmetics Teresa Maciejewska", ul. Jamneńska 55, 75-900 Koszalin.
2. W zawiadomieniu o niezgodności towaru z umową, należy podać imię i nazwisko zamawiającego, adres do korespondencji, nr zamówienia lub numer rozliczenia (faktury), opisać przyczynę niezgodności oraz określić żądanie zgodnie z art. 560 Kodeksu Cywilnego. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać czytelny podpis osoby zgłaszającej reklamację.
3. Do zgłoszenia reklamacyjnego należy dołączyć kserokopię dowodu zakupu.
4. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych towaru powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie protokołu reklamacyjnego sporządzonego przez Użytkownika z przedstawicielem dostawcy towaru.
5. Sklep ustosunkuje się do żądań Użytkownika nie później niż w terminie 14 dni. Towar niezgodny z umową należy odesłać na adres korespondencyjny Sklepu.

 

§8 Odstąpienie od umowy.
1. Zgodnie z Ustawą, Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni (liczonym od momentu doręczenia przesyłki) odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na piśmie przed jego upływem na adres korespondencyjny Sklepu. W celu ułatwienia Konsumentowi złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w zakładce „Regulamin" znajduje się formularz odstąpienia od umowy.
2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot wzajemnych świadczeń stron następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar w oryginalnym opakowaniu wraz z oryginałem dowodu zakupu należy odesłać na adres korespondencyjny Sklepu. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócone produkty (kwota łączna za produkty + koszt wysyłki w pierwszą stronę od Sklepu do Konsumenta) w terminie 14 dni kalendarzowych.
3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
4. Zgodnie z art. 38 Ustawy, Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j) dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
l) świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m) dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
a) http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
b) http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
c) http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz. U. 2001, nr 113, poz. 1214).
b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sklepem. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sklepem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

 

§10 Dane osobowe.
1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji w Sklepie oraz w procesie korzystania ze Sklepu, w tym dokonywania zakupów w Sklepie.
2. Dane osobowe przetwarzane są przez Sklep, tj. „Rejuvi Cosmetics Teresa Maciejewska" z siedzibą przy ul. Jamneńska 55, 75-900 Koszalin, NIP: 669-040-57-51, REGON: 330039707, adres do doręczeń: ul. Jamneńska 55, 75-900 Koszalin, Tel. +48 94 345 76 01, email: sklep@rejuvi.pl.
3. Sklep przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Użytkownikiem i wykonywania Umów, których przedmiotem jest sprzedaż produktów zamówionych przez Użytkownika w Sklepie, a w przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych drogą elektroniczną.
4. Użytkownik ma dostęp do swoich danych osobowych oraz ma prawo ich poprawiania lub usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się do Sklepu.
5. Dane osobowe Użytkownika Sklepu zapisywane w bazie Sklepu, tj.: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres email, numer telefonu, login oraz hasło, nie są przekazywane ani przetwarzane przez żadne inne podmioty.

 

§11 Sprawy nieuregulowane regulaminem.
1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz. U. 2013 poz. 1422 ze zm.), ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827), a także ustawy o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. 2014 poz. 1181 ze zm.).

 

§12 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedawca.

2. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedawcy wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedawcę w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość  wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: kliknij aby przeczytać politykę prywatności

§13 Postanowienia końcowe.
1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Sklepu, a także pod adresem internetowym: https://hurtownia-kosmetyczna.com.pl/content/3-regulamin-sklepu Użytkownik może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz pobrać go w formacie PDF i sporządzić jego wydruk.
2. Sprzedawca dopuszcza prawo zmian niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności:
a) zmiany przepisów prawnych dotyczących prawa konsumenckiego i handlu elektronicznego,
b) zmiany form płatności,
c) zmiany sposobów dostawy,
d) zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej.
3. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na złożone i realizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania zamówienia w sytuacji gdy historia współpracy z Użytkownikiem podważa wiarygodność i rzetelność Użytkownika, o czym sprzedawca niezwłocznie poinformuje Użytkownika w formie pisemnej.
5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r.